Machine Tools Directory
Máy ép phun định hình
Máy thổi chai
Máy in ấn
Máy chế biến cao su
Máy đóng gói bao bì
Máy đùn và máy đùn đứng
Thiết bị tái chế cho bộ tiền xử lý
Máy làm giày
Khuôn mẫu cho chế biến nhựa
Thiết bị phụ trợ
Máy định hình bằng nhiệt
Các bộ phận và linh kiện
Logo of Taiwan machinesources
S & J Corp.
Tel:886-4-3703-8989     Fax:886-4-3703-8888
E-mail:service@machinetools.net.tw
B1-A, No. 447, Sec.3, Wen Sin Road, Taichung City, Taiwan 406
A well-known Machine Tools Directory with latest products & online videos.
contact us