Machine Tools Directory MachineTools
 

CHEN YU PLASTIC MACHINE CO., LTD.
CHEN YU PLASTIC MACHINE được thành lập vào năm 1991, chuyên nghiệp cho phát triển thiết kế của máy. Từ năm 1991, dựa vào công tác chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi đã làm tốt nhất việc tăng cường chất lượng và khẳng định thiện chí của mình. Chúng tôi đã phát triển và đẩy mạnh các phương tiện được thiết kế kỹ lưỡng. Nhiều loại hình kinh doanh và nhiều loại phương tiện hầu hết được chấp nhận bởi nhu cầu của thị trường.

E-catalogue |

 

CHEN YU     /     5 Catalogs

 
CHEN YU
Plastic Machine
 
CHEN YU
Plastic Wood Composite Profile Extruding Machine
 
CHEN YU
PE. PP. ABS. Waste Plastic Recycling Making Machine
 
CHEN YU
PVC Reinforced Hose Making Machine
 
CHEN YU
PE Pipe Making Machine
 
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의