Machine Tools Directory MachineTools
 

DING YUAN MACHINE CORP.
Tận tụy, chuyên nghiệp và kinh nghiệm. Ding Yuan đã sản xuất máy móc in ấn chất lượng hàng đầu cho ngành công nghiệp nhựa từ năm 1994. Chất lượng siêu việt và hoạt động dễ dàng, máy móc của chúng tôi được đặt làm để phù hợp với mong đợi của bạn. Dịch vụ và tôn trọng khách hàng hình thành nên xương sống kinh doanh của chúng tôi.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 

DING YUAN     /     7 Catalogs

 
DING YUAN
Company Profile
 
DING YUAN
Nine Color Rotogravure
DYM-9100
 
DING YUAN
Rotogravure Printing Machine
DYA-460/660
 
DING YUAN
Rewinder
DYR-600
 
DING YUAN
Rotogravure Printing Machine
DYK-1200
 
DING YUAN
Extrusion Laminator
DYE-1000
 
DING YUAN
Extrusion Laminator
DYH-1000/1600
 
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의